ZVAIGNĪTE 22-OKT-2016 V.Zeļonija SS

Categories
Illya DUBITSKI, ROGOZINS Alvis
CategoryNameIWY/SPtsIWY/SNameTime
6kyu 16Tigrans BAGDASARJANS100/010 - 0000/1Illya DUBITSKI0:49
6kyu 16Illya DUBITSKI000/00 - 10100/0Romans ŅESTERENKO0:10